Účetnictví Hradec Králové

Daňové přiznání (2)

Vláda na svém jednání dne 23. března 2020 schválila opatření, které následně projednala a schválila Poslanecká sněmovna ve stavu legislativní nouze (24. 3. 2020). Dnes (25. 3. 2020) předmětné opatření projednal Senát a návrh vlády schválil beze změn, stejně jako Poslanecká sněmovna. Prezident republiky zákon podepsal. Nyní bude podepsán předsedou vlády a následně zveřejněn ve Sbírce zákonů. Tím bude zákon platný, ale jeho účinnost bude teprve datem uvedeným v zákoně. (Doplněno a aktualizováno 27. 3. 2020 v 11.29 hod.).