Abecední seznam článků

Kompletní přehled všech aktuálních článků.

  1. Aktualita.
  2. Archivace dokumentů. Verifikujte.
  3. Autorská práva. Zjistěte více.
  4. Citáty. Nahlédněte. 
  5.  Daňový balíček 2019. 
  6. Daňové přiznání (1) za rok 2019. 
  7. Daňové přiznání (2) za rok 2019.
  8. Daňový řád 2021
  9. ECDF. Vyhledejte. 
  10. Ekonomická recese.
  11. EET – 1. díl.
  12. EET – 2. díl.
  13. EET – 3. díl.  
  14. EET – 4. díl.  
  15. EET – 5. díl. 
  16. EET – výjimky a návrhy. 
  17. EET – platnost certifikátu.
  18. EET – předloha pro Senát. 
  19. EET – tržby ve zvláštním režimu
  20. Falešná faktura. 
  21. Firemní logo, motto, credo. Ověřte si.   
  22. GDPR-účinnost. Prozkoumejte.
  23. HELIOS Red – software.
  24. Humor kreslený. Prohlédněte si.
  25. Humor psaný. Přečtěte si.
  26. Jednostranný zápočet. Podívejte se na příklad. 
  27. Legalizace výnosů z trestné činnosti. Zjistěte více
  28. Minimální platby. Nahlédněte. 
  29. Návrh zákona. Zjistěte více.
  30. Nespolehlivý plátce. Podívejte se. 
  31. Obchodní rejstřík a živnost. Studujte.
  32. OECD – 1. Strategická dohoda. Vyhledejte si. 
  33. OECD – 2. Centrální evidence účtů. Přesvědčte se.
  34. OECD – 3. Evidence majitelů firem. Prozkoumejte.
  35. OECD – 4. Mezinárodní spolupráce. Studujte. 
  36. Ochrana osobních údajů – viz GDPR.
  37. Ochranná lhůta. Ověřte si. 
  38. Ochranné prostředky. Prozkoumejte.
  39. Pracovní doba a docházka. Studujte.
  40. Přečetli jsme za vás.
  41. Revers-charge. Zjistěte více. 
  42. Smluvní mzda. Ověřte si.
  43. Účet zdravotní pojišťovny. Porovnejte.
  44. Účetní závěrka – zveřejnění. Zjistěte.
  45. Velká novela zákonů – díl 1.
  46. Web pro podnikatele. 
  47. Zákoník práce – novela od 1. 1. 2020.
  48. Závdavek a záloha. Studujte.
  49. Zpráva auditora. Nahlédněte. 
  50. Zpravodaj. Zjistěte více.
  51. Žádost o vrácení daně. Studujte.
  52. Živnostník a FÚ – spor. Porovnejte.