Účetní služby

Činnost účetních poradců

  • vedení daňové evidence
  • vedení účetnictví
  • daňová přiznání
  • výroční zprávy, ekonomické rozbory, analýzy finanční situace podniku

Způsoby zpracování účetnictví a daňové evidence

Externí vedení

Doklady, určené ke zpracování, si vyzvedneme v předem dohodnutých termínech a zpracujeme je na našich počítačích a našem softwaru. Nemusíte investovat do výpočetní techniky ani softwaru.

Docházkový způsob

Výhodou je, že námi pověřená osoba bude pracovat ve Vaší kanceláři, doklady ke zpracování neopouštějí pracoviště, Vaši zodpovědní pracovníci mají přímý kontakt s naším pracovníkem, účetní výstupy jsou k dispozici okamžitě.

Máte-li o naše služby zájem, napište nám.