Legalizace výnosů

Novela k legalizaci výnosů.

Prodloužení nouzového stavu neznamená pouze omezení pohybu obyvatelstva, ale umožňuje současně zvýšit aktivity občanů s úmysly nikoliv čistými. Proto je vhodné připomenout si zákon č. 253/2008 Sb. a jeho novelu (zákon č. 368/2016 Sb.), na jehož respektování se zapomíná, ale který je stále v platnosti.

Pro ty, kteří nechtějí zákon kompletně studovat, doporučuji pročíst minimálně: 

 • §2, který určuje, kdo je osobou povinnou, tedy osobou, na kterou se zákon vztahuje
 • §3, §4 a §6, které vymezují, co je legalizace výnosů z trestné činnosti

Vztahuje-li se na Vás tento zákon, užitečné pro Vás jsou i jeho ostatní paragrafy. Může také docházet k tomu, že v okamžiku, kdy budete číst tento zákon, dovodíte, že se zákon na Vás nevztahuje. Ale buďte prozíraví, protože během své praxe se můžete setkat i s obchody, které vykazují známky podezřelosti. A v tento okamžik se stáváte podle tohoto zákona osobou povinnou.

Protože vlastní zákon ve svém paragrafovém znění nevyčerpal všechny možnosti výnosů z trestné činnosti, doplňuji další možné charakteristiky trestné činnosti.

Podezřelý klient a klienti

 • Původ jejich finančních prostředků je nejasný.
 • Bankovní účty vykazují velké zůstatky, ale jejich legální příjmy tomu neodpovídají.
 • Jejich společníci provádějí podezřelé obchody.
 • Vlastnická struktura jejich firmy není přehledná a neumožňuje identitu skutečného vlastníka.
 • Obchodují s firmami ze zemí, proti kterým jsou v souladu se zákony  a smlouvami mezinárodního charakteru uplatňována sankční opatření.
 • Při jednáních o původu jejich majetku a finančních prostředků nejsou schopni vysvětlit původ a „mlží“. 
 • Sdělují protichůdné informace nebo nepravdivé informace.
 • Při jednáních nabízí provizi nebo protislužbu.
 • Z neznámých důvodů jsou nervózní.
 • Naléhají, aby obchod byl uzavřen co nejrychleji.
 • Jsou oblečeni do špinavého prádla.

Podezřelý obchod

 • Podezřelý klient.
 • Podezření na praní špinavých peněz.
 • Problémy s identifikací klienta.
 • Zákazník je sledován nebo doprovázen.
 • Není zřejmý ekonomický ani věcný důvod pro uzavření obchodu.
 • Neprůhlednost transakce.
 • Obchod nemá vztah k běžným aktivitám a obchodním činnostem klienta.
 • Zákazník má sídlo v „daňovém ráji.“

Podezřelé finanční operace

 • Při kontaktu s finanční institucí jsou pověřovány jejich zatupováním jiné osoby.
 • Převody větších finančních hotovostí do rizikových zemí.
 • Vklady a výběry finančních prostředků následují krátce po sobě.
 • Větší počet osob provádí vklady v hotovosti na jeden účet několikrát denně.
 • Vklady hotovostí s následným bezhotovostním převodem na účet do zahraničí.
 • Na založeném účtu proběhne jedna transakce a účet je zrušen.

Praní špinavých peněz

 • Namáčení – jedná se o shromáždění a rozmístění finančních prostředků vkladem bankovek do banky (větší množství peněz, menší nominální hodnota).
 • Namydlení – neboli zastření původu peněžních prostředků. Probíhá formou nákupu a prodeje cenných papírů, hotovostních a bezhotovostních peněžních operací, nákupu zlata, nemovitostí, uměleckých děl, starožitností, ale také návštěvou kasina a předstírání výhry.
 • Ždímání – peníze, které prošly namáčením a namydlením zastřely svůj původ a jsou nyní vnímány jako legální a nezávadné.

Cílem článku nebylo vyčerpávajícím způsobem komentovat a vysvětlovat přijatý zákon, ale vedla mne k tomu myšlenka, že výše uvedenou trestnou činnost neprovádí jenom „zločinecké organizace“. Mohou ji provádět také osoby dosud bezúhonné. Buďte proto opatrní.

Stanete-li se osobou povinnou, respektujte, prosím § 18 a § 16 předmětného zákona. Uchovávání dokumentů a údajů jsem doplnil do článku Archivace dokumentů.