Návrh zákona

Víte, jak se schvalují zákony?

V současné době, kdy koronavirus COVID-19 nakazil mnoho obyvatel České republiky a obyvatel celého světa, je potřebné na úrovni státu přijímat opatření, která budou eliminovat další možná onemocnění občanů a maximálně sníží zdravotní i ekonomické následky pandemie. Všechny státní orgány v době stávajícího nouzového stavu komunikují s občany a podnikajícími subjekty výhradně prostřednictvím médií, telefonicky, poštou, elektronicky nebo prostřednictvím datové schránky. Ve sdělovacích prostředcích následně zveřejňují své úvahy, odhady a články s různými názvy, např. Vyjádření, Tisková zpráva, Upozornění, Opatření nebo Doporučení. Toto značné množství informací, určitě významného charakteru, působí ambivalentně, protože se jedná o informace, které nejsou konečné, a proto ani závazné, a to z důvodu, že ve své většině podléhají dalšímu schvalování, a teprve poté se stanou zákonem. Proto ve fázi zveřejněné informace jsou tyto pro občany i daňové subjekty neúplné, nepřesné, zavádějící a zejména matoucí, neboť přijatý zákon je ve svém konečném znění odlišný od původního návrhu, a to z důvodu, že předmětný návrh zákona byl upraven Parlamentem České republiky. Proto je vždy vhodné vyčkat do doby, kdy se z návrhů stane zákon. Připomeňme si nyní, v jakém stadiu a ve který okamžik se informace stávají pro všechny subjekty závazné a jaký je legislativní proces projednávání a schvalování zákonů.