Zpravodaj

Daňové a jiné důležité změny v podnikání pro rok 2023 (revidováno 11. 06. 2023).

Zákon o obchodních korporacích

Novela zákona zasahuje do každodenního života obchodních společností. Nově se zavádí podmínky bezúhonnosti a evidence vyloučených osob, která bude veřejná a  bude napojena  na evropskou evidenci BRIS. Od data účinnosti novely je překážkou k výkonu funkce člena voleného orgánu nejen překážka v ČR, ale i překážka evidovaná v zahraničí. Věnujte této novele, vydané v zákonu č. 416/2022 Sb. maximální pozornost a proveďte interní audit, který ověří, zda zvolený člen orgánu splňuje také podmínky účinné od 1. 7. 2023.

Zákon o účetnictví

Novou strukturu zákona řeší pracovní skupiny AVČR, ČNB, GFŘ, KAČR, KFP  a další. Připravované nové pojmy a definice, které vychází z implementace pravidel EU i mezinárodních trendů, jsou velmi specifické, a běžného návštěvníka tohoto webu spíše unaví, než rozšíří jeho vědomosti (temata nejsou dosud uzavřena a jsou stále ve stádiu diskusí). Účinnost novely je naplánována na rok 2024, ale předpokládá se, že bude odložena na rok 2025.

Prodej zboží na intrernetu

Od 1. 1. 2023 vstupuje v platnost směrnice Evropské unie (Rady 2021/1514/EU), která zavádí oznamovací povinnost pro prodejce zboží na internetu. Tato povinnost je zavedena také pro pro provozovatele software, který umožňuje spojení prodejce s jiným uživatelem za účelem obchodu. 

Směrnice DAC 7

Touto směrnicí se zavádí od 1. 1. 2023 nová oznamovací povinnost pro provozovatele platforem sdílené ekonomiky. Tiskopis navazuje na mezinárodní spolupráci při správě daní a je určen finanční správě.