GDPR

V návaznosti na otevření nové stránky (záložky) na našem webu, s názvem Poptávkový formulář, vytvořené pro stálé či nahodilé návštěvníky a pro naše stálé klienty, v souladu s 

NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 

Vás informuji, že: 

Poptávkový formulář neslouží a nebude sloužit přímému elektronickému marketingu.

Data uvedená ve Vámi odeslaném e-mailu prostřednictvím našich webových stránek budou využita pouze v rozsahu pro vyřízení dotazu a nebudou dále uchovávána, archivována ani poskytována jiným subjektům. 

Údaje: adresa URL, cookies a IP adresa sbírány nejsou a nebudou.

Vyplyne-li z Poptávkového formuláře možná následná spolupráce, bude s klientem sepsána Dohoda o ochraně osobních údajů.

Náš web používá zabezpečenou komunikaci protokolu HTTPS.

GDPR-účinnost.