Živnostník a FÚ – spor

Od začátku roku 2017 se vyhrocují vztahy mezi živnostníky, Finanční správou a vládou.

Důvodem nejsou jenom vypínavá vyjádření posledně jmenovaných před loňskými prázdninami, že se podařilo snížit administrativní zátěž podnikatelů, ale také skutečnost, že praxe je diametrálně odlišná, neboť následně po těchto honosných vyjádřeních bylo zavedeno kontrolní hlášení, spuštěna byla EET, komplikovanou se stala dobrovolná registrace k DPH a byly vyhlášeny vysoké pokuty, a to nejen ve vztahu ke kontrolnímu hlášení, EET, ale i k dobrovolné registraci k DPH. Toto vše dokázala vláda a Finanční správa zařídit ještě do konce roku 2016. I z tohoto důvodu se kriticky vyjadřovala také Hospodářská komora, i proto se mnoho živnostníků rozhodlo, že svoji činnost raději ukončí. Tento trend bude pravděpodobně pokračovat, protože dobrovolná registrace k DPH je neúměrně komplikována správcem daně, který např. vyžaduje informace o majetku firmy, vyžaduje k nahlédnutí uzavřené smlouvy s odběrateli a dodavateli, vyhlašuje, že se jedná o nedůvěryhodné obchody, založené těmito smlouvami a argumentuje, že správce daně se svými postupy snaží předcházet daňovým podvodům.

Obdobné postupy ze strany správce daně zbytečně komplikují podnikání poctivým živnostníkům, kterých je rozhodující většina. Mediálně zveřejněné statistiky uvádějí, že v ČR je k 6. 2. 2017 celkový počet aktivních živnostníků 981.000, z toho nespolehlivých plátců DPH je podle mediálně zveřejněného statistického údaje k 10. 1. 2017 celkem 7.457. Jednoduchým matematickým výpočtem zjistíme, že nespolehlivých plátců DPH je 0,76% z celkového počtu aktivních živnostníků. Jsou tedy argumentace a tvrzení ze strany správců daně oprávněná?

Druhou třecí plochou mezi živnostníky a Finanční správou je vydávání metodik na poslední chvíli. Jako příklad nám poslouží provozování internetového obchodování, chcete-li, internetový obchod, pro který byla vydána pozměňující metodika pouze dva týdny před spuštěním EET. Ještě složitější situace byla vytvořena v oblasti živnosti květinářství, pro které až týden po spuštění druhé vlny EET byla vydána metodika, jak posuzovat vázání květin. Metodický pokyn Finanční správy, jak má správce daně posuzovat případný přestupek v činnosti vázání květin v období od zahájení druhé vlny EET až do vydání metodiky pro živnost květinářství, zveřejněn nebyl.

Ne zcela poslední problematikou, která rozděluje živnostníky a Finanční správu, jsou pokuty. Oproti dřívějším vyhlášením, kdy Finanční správa tvrdila, že do nabytí účinnosti novely bude přistupovat k podnikatelům benevolentně, nyní vystavuje Platební výměry, a to na základě vyhlášení, že Finanční správa neřekla, že nebude udělovat pokuty za staré prohřešky nikdy, ale že je nebude udělovat do nabytí účinnosti novely. Účinnost novely je od 27. 7. 2016, pokuty jsou vyměřovány od ledna 2017. Je-li tvrzení Finanční správy právně schopné, je vhodné abstrahovat, co bránilo správcům daně, aby vystavování pokut bylo zahájeno dříve, neprodleně po účinnosti novely zákona? Nemá-li vyjádření Finanční správy oporu v českém právu, z jakých pohnutek byl analogický postup zvolen? Je současný postup Finanční správy důvodem, který odrazuje živnostníky a který způsobuje jejich křivdu?

Pokuty, které jsou rozdávány, byly uděleny, podle dostupných informací, např. za pozdní podání kontrolního hlášení, na které byla vystavena Výzva k podání kontrolního hlášení, pokutována byla také špatná odpověď na Výzvu pro podání kontrolního hlášení (prostřednictvím dopisu nikoliv rychlou reakcí). Současné znění zákona o DPH umožňuje podat žádost o prominutí pokuty, její podání je zpoplatněno částkou 1.000 Kč. Předpis, upravující prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, má název „Pokyn GFŘ D-29,“ a „Dodatek č. 1 k Pokynu GFŘ D-29.“