Web pro podnikatele

Hospodářská komora ČR ve spolupráci se státní správou připravují speciální web, který má pomoci podnikatelům orientovat se v povinnostech, které musí dodržovat.

Záměrem tohoto webu je zveřejnit veškeré povinnosti, které podnikatelské subjekty v ČR mají. K tomu je připravován zákon, který bude v prosinci 2016 předložen v Parlamentu. Systém, který bude podnikatelům pomáhat, má pracovní název PES (Právní elektronický systém). Princip obsluhy nemá být složitý. Podnikatel nebo firma zadá své IČ a systém vygeneruje jejich povinnosti na následujících 30 dní a vygeneruje sankce, které hrozí za nesplnění povinností. Pro použití systému bude stačit heslo a nastavení parametrů profilu, aby u podnikatelů nebo ve firmách byl umožněn přístup do profilu také zvoleným spolupracujícím osobám, např. právníkům, daňovým poradcům, auditorům nebo i zaměstnancům.

Tento projekt, podle dostupných informací, má podporu mnoha parlamentních stran. Nyní je otázkou, jaký časový prostor budou potřebovat autoři k tomu, aby uložili do systému PES všechna legislativní pravidla (zákony), které musí podnikatelské subjekty dodržovat, jaký časový horizont je potřebný k tomu, aby do systému byly vloženy právní předpisy pro každý jednotlivý a specifický obor podnikatelské činnosti a systém mohl být spuštěn.

Aktualizace -říjen 2017:

  • Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila Právní elektronický systém jako novelu zákona č. 301/1992 Sb. dne 8. září 2017.
  • Senát Parlamentu České republiky, jak bylo uvedeno ve sdělovacích prostředcích dne 12. 10. 2017, odmítl Právní elektronický systém jako protiústavní.

Aktualizace – únor 2019:

  • PES (Právní elektronický systém) by měl začít fungovat od měsíce května 2019. Zprávu přinesly sdělovací prostředky dne 8. 2. 2019. Od měsíce ledna 2019 probíhá zkušební provoz, který obsahuje dva balíčky z plánovaných devíti balíčků. Je to balíček „Podnikatel – základ“ a balíček „Podnikatel – zaměstnavatel“. Cílem balíčků jsou: Přehlednost, Efektivita, Spolehlivost.
  • Zásadní význam spatřuji v tom, že PES bude rádcem pro podnikatele. Veškeré informace, které zatím obsahuje, mají pouze informativní charakter, protože dosud chybí příslušná legislativní úprava (viz výše – Aktualizace říjen 2017). 
  • Zkušební verzi programu, která bude zpřístupněna do 28. 2. 2019, si můžete prohlédnout na webu .