Účet zdravotní pojišťovny

Dne 6. dubna 2016 byl schválen zákon č. 128/2016 Sb. – zákon o rozpočtových pravidlech.

K realizaci zákona dochází až nyní a ve svém důsledku znamená změnu nejen pro stát, ale pro OSVČ, zaměstnavatele a další plátce. Zákon uložil všem zdravotním pojišťovnám (dále jen ZP), aby nejpozději do 9 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona (do února 2017) zřídily bankovní účty u České národní banky (dále jen ČNB) a převedly na ně peněžních prostředky z dosavadních účtů a dosavadní účty zrušily.

ZP byly aktivní a účty u ČNB si zřídily s časovým předstihem. Proto zaměstnavatelé, OSVČ i ostatní plátci mohou platit pojistné na nové účty již dříve než v měsíci únoru 2017. Čísla nových bankovních účtů zjistíte  kliknutím na odkaz příslušné ZP, který je uveden pod tímto článkem, ale přesto je vhodné při řešení konkrétních záležitostí využít také kontaktní místa ZP.

A jaký je smysl i význam tohoto zákona? Převod peněžních prostředků z účtů komerčních bank na účet ČNB je další fází centralizace finančních prostředků. Je to soustřeďování disponibilních zdrojů, nacházejících se v rámci vládního sektoru, které mohou být využity při likviditě státu, při snižování zadluženosti České republiky.