Plošný reverse-charge

Evropská komise schválila plošný reverse charge.

Česká republika zaslala dne 16. 1. 2019 žádost na plošné využívání reverse charge. Evropská komise tuto žádost dne 21. 6. 2019 schválila. Nyní musí žádost schválit Rada EU. Bude-li žádost v EU schválena a v ČR proběhne legislativní proces bez komplikací, předpokládá se zavedení plošného reverse charge do českého právního řádu od 1. 7. 2020 na dobu určitou do 22. 6. 2022. Poté nabude platnosti nový systém pravidel DPH.

Plošnému reverse charge budou podléhat všechna zdanitelná plnění u zboží a služeb bez rozdílu druhu zboží nebo služby, a to při hodnotě transakcí přesahujících 17.500 Eur pro jedno zdanitelné plnění. 

První význam pro podnikatele je v tom, že zavedením plošného reverse charge se nedostane do situace, kdy odběrateli vyfakturuje služby nebo zboží (dosud nepodléhající § 92a až §92g zákona o DPH), odvede DPH na účet FÚ, ale odběratel mu DPH za vyfakturované služby nebo vyfakturované zboží neuhradí.

Druhý význam je v omezení finančních transakcí přes bankovní účet případně v hotovosti, protože při principu reverse charge přiznává daň plátce, pro kterého je zdanitelné plnění uskutečněno. Tento plátce si současně uplatňuje nárok na odpočet daně.

Třetím významem je struktura vyplnění Přiznání k DPH, kdy se změní vykazované hodnoty na jednotlivých řádcích. Výsledkem výpočtu, pokud podnikatel bude obchodovat pouze s plátci DPH, nebude vlastní daň ani nadměrný odpočet, výsledkem bude hodnota nula. V případě dodávek zboží nebo dodávek služeb pro neplátce DPH vznikne daňová povinnost odvodu DPH.

Smysl zavedení plošného reverse charge spatřuji v tom, že státu tímto opatřením vznikne nástroj na odstranění možného vzniku karuselového (chcete-li kolotočového) podvodu. Současně se zavedením plošného reverse charge bude omezena možnost případných jiných podvodů a daňových úniků na DPH.