OR a živnost

Usnesením Nejvyššího soudu ČR je zasažen obchodní rejstřík.

Nejvyšší soud ČR (dále jen NS) vydal dne 12. 5. 2021 usnesení, které ovlivní všechny právnické a fyzické osoby, které jsou zapsány v obchodním rejstříku (dále jen PFO).

Podstatou usnesení NS je, že PFO ve společenských smlouvách a stanovách nesmí uvádět, a v obchodním rejstříku nesmí zveřejňovat, předmět podnikání v obecném formulačním tvaru. Takovým tvarem je velmi často uváděná formulace, cituji: „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.“ Formulaci tohoto typu označil NS ve svém usnesení jako formulaci s neurčitým obsahem, která odporuje § 25 odst. 1 písmeno b) zákona o veřejných rejstřících.

Chcete-li zjistit důvody tohoto rozhodnutí, nahlédněte do živnostenského zákona, který od 1. 1. 2021 obsahuje 82 volných živností, které jsou skryty pod názvem „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona.“ Logicky můžete dovodit, že PFO, každá z nich, nevykonává všech 82 volných živností. Ze zkušeností uvádím, že počet živností, které jsou skutečně u PFO realizovány, jsou dvě až tři. Při zpřesnění formulace, kterou budete zapisovat, je nutné uvážit, aby vyznačené činnosti byly správně formulovány, aby zpřesňující název volné živnosti nebyl homonymem, případně synonymem, vázané živnosti a nebyl zastřením jiného právního jednání. Je nutné splňovat podmínky § 553 občanského zákoníku a § 554 občanského zákoníku, i podmínky § 25 zákona o veřejných rejstřících. Příkladem záměny volné a vázané živnosti byl například název vázané živnosti „Realitní zprostředkování“ a název volné živnosti „Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí.“ Volná živnost byla v živnostenském zákonu nově přejmenována na „Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí.“

V usnesení NS není uvedeno, ale lze dovodit, že rejstříkový soud, v návaznosti na předmětné usnesení NS, vyzve všechny PFO, aby chybu v zápisu v obchodním rejstříku napravily a při nápravě postupovaly podle § 9 odst. 1 a 2 zákona o veřejných rejstřících. Osobně doporučuji všem PFO nečekat na výzvu z rejstříkového soudu, která nemusí být v blízké budoucnosti. Stávající zápis v obchodním rejstříku, který nyní neodpovídá zákonným požadavkům, mohou obchodní partneři PFO, zejména zahraniční, vnímat negativně. Je vhodné již nyní přistoupit k řešení iniciativně a připravit změnu společenské smlouvy a stanov, a předmět podnikání v citovaných listinách upravit. Současně upozorňuji, abyste promysleli, jaké činnosti budete reálně provozovat. Tím docílíte, že nebudete v blízké budoucnosti provádět změny v zápisu v obchodním rejstříku o nové živnosti. Veškeré popisované změny je nutné učinit formou notářského zápisu a ten následně doložit rejstříkovému soudu.

Chcete-li detailně studovat popsanou problematiku, doporučuji dokumenty, ze kterých  jsem čerpal při sepsání tohoto článku:

  1. Usnesení Nejvyššího soudu ČR pod spisovou značkou 27 Cdo 3549/2020.
  2. Zákon č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících.
  3. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  4. Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon.