HELIOS Red – software

Když jsem v roce 1992 zahajoval činnost OSVČ, potřeboval jsem ke své práci software, který by mi usnadnil vedení účetnictví a vedení daňové evidence, v té době byly označeny terminologií podvojné účetnictví a jednoduché účetnictví. Testoval jsem celkem 15 účetních programů, a z nich jsem si vybral HELIOS Red.

Správnou volbu mohu potvrdit i dnes. Tak, jako se měnila demografie a svět celkově, tak se vyvíjel a měnil název účetního programu, od původního názvu Mapy až k dnešnímu názvu HELIOS Red, od původního výrobce software, drobného podnikatele až po dnešní silnou kapitálovou společnost, jejíž software je distribuován na mezinárodní trhy.

Proč HELIOS Red?

HELIOS Red jsem si vybral z důvodu, že jej považuji za komplexní a profesionální software, který umožňuje účetním, ekonomům, i managementu firmy mít neustále přehled o firmě. Je to program, který má kvalitní a permanentní uživatelskou podporu a operativně reaguje na legislativní změny. Má příjemnou obsluhu, která se prolíná všemi moduly, kterých je až 16. Předností také je, že všechny moduly mezi sebou bezproblémově spolupracují a umožňují elektronický přenos dat. Kladně hodnotím příjemný vzhled i možnost, že si moduly nemusíte pořizovat najednou, ale můžete si je dokupovat samostatně a postupně, pouze ty moduly, které potřebujete v závislosti na vypovídací schopnost pro management nebo které potřebujete v souvislosti s rozvojem vaší firmy.

Moduly

Pro zvídavé uvádím přehled dostupných modulů HELIOS Red, které jsou: Daňová evidence, Účetnictví, Bankovní operace, Pokladní prodej, Fakturace, Skladová evidence, Nákup a prodej, Zakázky, Personalistika a mzdy, Majetek, Upomínky a penalizace, Obchodní partneři – CRM, Knihy jízd a cestovní příkazy, Manažerské vyhodnocování. Schválení nových zákonů si vyžádalo tvorbu dalších modulů, kterými jsou: modul EET a modul GDPR. Demoverzi uvedených modulů si můžete stáhnout na webových stránkách , obsahovou náplň modulů si prohlédněte.

Závěrem

Ekonomický a účetní program HELIOS Red je oproti jiným účetním programům sice trochu dražší, ale oceníte jeho přívětivost a komplexnost, pravidelnou aktualizaci a hot line podporu. Tyto atributy velmi brzy vyrovnají počáteční investici. Máte-li zájem si software prohlédnout „přímo v akci“, objednejte si telefonickou formou nebo formou e-mailu pracovní schůzku.