Falešná faktura

POZOR!       POZOR!       POZOR!

Od měsíce srpna 2017 je podnikatelům a firmám, obcím, krajům a příspěvkovým organizacím, jejichž adresy jsou získány z veřejně dostupných zdrojů (prohlašuje Mobilní Seznam Brno), zasílán dopis, který velmi připomíná fakturu. Je v něm uveden text: „Uveřejnění inzerenta v oborovém a abecedním telefonním seznamu.“ Dnes, ve středu 13. 9. 2017, jsem byl také poctěn doručením tohoto dopisu.

Nechcete-li se stát platícími inzerenty ve výše uvedeném katalogu (nyní jsem dohledal, že v katalogu jsou uvedeni čtyři inzerenti), finanční úhradu neprovádějte, nikomu netelefonujte, nepište dopisy ani e-maily. Nebezpečí je právě v těchto krocích. Jak uvádí § 1744 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, cituji: „Přijetí nabídky je účinné v okamžiku, kdy k jednání došlo, došlo-li k němu včas.“ Slovo včas, jak se dozvíte z textu v průvodním dopisu na straně 2, znamená šest měsíců od doručení nabídky.

Jak vše řešit? Vhodný postup ukazuje § 1740, odstavec 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve kterém je uvedeno, cituji: „Mlčení nebo nečinnost samy o sobě přijetím nejsou.“

Buďte uvážliví a opatrní.