Elektronická evidence tržeb (EET)

Zákon číslo 112/2016 Sb. – Zákon o evidenci tržeb, vyšel ve Sbírce zákonů 13. dubna 2016 a účinnosti nabývá dne 1. prosince 2016.

Dotčeným osobám a firmám výslovně doporučuji podrobně se seznámit se zákonem č. 112/2016 Sb.. Níže uvádím vlastní komentář a postřehy k vybraným problematikám tohoto zákona.

EET podléhá poplatník daně z příjmů fyzických osob a poplatník daně z příjmů právnických osob. Ten je povinen před přijetím první evidované tržby podat správci daně žádost o autentizační údaje. Je také povinen oznámit údaje o provozovnách, ve kterých provádí činnosti a ze kterých budou plynout EET, oznámí i údaje o internetových stránkách, na kterých je nabízeno zboží nebo služby. Na místě, kde se EET uskutečňují, musí být viditelně umístěno označení, že provozovna podléhá EET. V případě prodeje přes internetové stránky musí být oznámení umístěno na stránkách, kde je zboží nebo služby nabízeno. Obsah informačního oznámení je detailně popsán v §25 Zákona o evidenci tržeb.

t1

*)Např. platby stravenkami, platební kartou debetní i kreditní, dárkové karty, poukázky a kupony na zboží nebo služby, platba žetony nahrazující měnu, platba bitcoiny, platby prostřednictvím speciálních kartiček, elektronické peněženky a čipové karty (nejdříve provedu „nabití,“ následně čerpám kredit), virtuální a on-line karty, platba mobilním telefonem přes operátora, bezkontaktní nálepka, platební brána (PayU, PayPal apod.).

EET se týká všech podnikatelů bez ohledu na to, zda jsou plátci DPH či nikoliv, přijímají-li za své zboží a služby platby (tabulka č. 1), které jsou příjmem z podnikání nebo zahrnují příjem z podnikání a nevztahuje se na ně výjimka. Toto platí i pro podnikatele, nemající kamennou provozovnu (např. stánkaři, kolotoče, kempy), na které se také vztahuje tento zákon, a tomuto zákonu také podléhají. Zákon nerozlišuje přijetí tržby v české či zahraniční měně.

Tržby, kterých se EET nedotkne, jsou tržby specifikované v § 12 Zákona o evidenci tržeb.

Komentář k vybraným tržbám:

EET nepodléhají tržby z prodeje zboží a služeb, realizovaných prostřednictvím samostatných prodejních automatů, které nejsou připojeny k síti a nejsou vybaveny tiskárnou.

Samoobslužné pokladny v supermarketech EET podléhají.

EET v záležitosti spropitného, má dvě řešení:

a) Je-li spropitné rozdělováno zaměstnancům, EET nepodléhá.
b) Pokud se spropitné nerozděluje, ale tvoří příjem provozovatele zařízení, jedná se o příjem ze samostatné výdělečné činnosti a EET podléhá.

Zákonu o EET nepodléhají příjmy z příležitostných činností, které nemají povahu podnikání. Pokud však někdo tímto způsobem podniká, a to i nepravidelně, tomuto zákonu podléhá. K tomu je nutné vysvětlit:

a) Pokud jednou za čas sklidíte z vlastní zahrádky zeleninu, ovoce, natrháte květiny, prodáte přebytek medu, jedná se o příležitostnou činnost neboli občasný přivýdělek, nikoliv o podnikání, a proto EET nepodléháte.
b) Prodáváte-li pravidelně na farmářských a obdobných trzích nebo občerstvení na plesech a zábavách, jedná se o podnikání, sice nárazové nebo občasné, ale v tomto případu podléháte EET.
c) Pořádání každoročního výročního plesu nebo zábavy nemá povahu podnikání a příjmy EET nepodléhají.
d) Příležitostný prodej majetku, kdy zaměstnanec odkoupí od zaměstnavatele vyřazený majetek společnosti, EET nepodléhá.

Pro elektronickou evidenci tržeb není nutné pořizovat registrační pokladnu. Evidence je možná i pomocí „chytrého“ telefonu nebo pomocí tabletu, ke kterým se připojí malá příruční tiskárna na účtenky. Toto řešení je vhodné zejména drobné prodejce a stánkaře. Do telefonu nebo tabletu si stačí nainstalovat speciální aplikaci, která zvládá EET.

Se zákonem o EET byl přijat také doprovodný zákon č. 113/2016 Sb., ve kterém je uvedeno.“
V zákonu o daních z příjmů se přidává § 35 bc -cituji:

„1)Výše slevy na evidenci tržeb činí 5.000,– Kč. Sleva na dani činí nejvýše částku ve výši kladného rozdílu mezi 15% dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka.

2)Slevu na evidenci tržeb lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat.“


V zákonu o dani z přidané hodnoty, v příloze č. 2
, se doplňuje text, jehož interpretaci lze přehledně a stručně vysvětlit takto: „U stravovacích služeb se snižuje sazba DPH z 21% na 15% (k 1. 12. 2016) mimo alkoholických nápojů.“

Přehled harmonogramu zavedení EET je:

t2

Specifikace činností jednotlivých fází:

Tabulka č. 4 – kódy CZ-NACE pro 3. vlnu EET

 • 01 (Rostlinná a živočišná výroba, myslivost)
 • 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09 
 • 10 (Výroba potravinářských výrobků)
 • 11, 12, 18 , 19 
 • 20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.6 
 • 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44
 • 45.2 (Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů)
 • 49 (Pozemní a potrubní doprava)
 • 50, 51, 52, 53 
 • 56 (Stravování + pohostinství, které není stravovací službou)
 • 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
 • 68 (Činnosti v oblasti nemovitostí)
 • 69 (Právní a účetnické činnosti)
 • 70, 71, 72, 73, 74 
 • 75 (Veterinární činnosti)
 • 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85
 • 86 (Zdravotní péče)
 • 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99

 

Tabulka č. 5  – kódy CZ-NACE pro 4. vlnu EET

 • 13 až 17 (Výroba textilií, oděvů, usní … papírů … výroba dřevěných … výrobků) 
 • 20.4 (Výroba mýdel a detergentů, čistících a leštících prostředků, parfémů)
 • 22 
 • 23 
 • 25 
 • 31 (Výroba nábytku)
 • 32 
 • 33 
 • 43 (Specializované stavební činnosti)
 • 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu převážně pro domácnost)
 • 96 (Poskytování ostatní osobních služeb)

 

Odkazy na předmětné zákony:

Zákon č. 112/2016 Sb.
Zákon č. 113/2016 Sb.

EET – 2. díl – zjistěte více

EET – 3. díl – prozkoumejte

EET – 4. díl – prostudujte

Zpět na seznam článků

Zpět na Aktuality

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.