Ekonomická recese

Ekonomická recese

Stále častěji se při své činnosti, kdy diskutuji s poměrně rozmanitým spektrem podnikatelů, fyzických osob i právnických osob, setkávám s tím, že mi podnikatelé předkládají informace o snižování poptávek po zboží, poptávek po službách a hovoří také o propadu exportu.

Jsou to závažné signály, zejména, vezmeme-li v úvahu měnovou politiku státu, vlivem které došlo ke snížení plovoucích úrokových sazeb. Přičteme-li, že došlo také k poklesu míry nezaměstnanosti, která je nyní 2,8 % a je od roku 1992, kdy nezaměstnanost byla 2,6%, nejnižší a hrubý domácí produkt poklesl proti roku 2015, kdy byl meziroční nárůst 4,3 %, na hodnotu meziročního nárůstu 2,4% na konci 3. Q. 2018, můžeme hovořit o signálech, upozorňujících na blížící se nástup ekonomické recese. Dokládá to pokles na investičních trzích, kde hodnota akcií kolísá, ale také za poslední dva roky zplošťující se výnosová křivka mezi dlouhodobými a krátkodobými dluhopisy. Nástup recese také signalizují samotní občané, kteří začínají méně utrácet a více šetřit.

Nástroje na řešení recese má v rukou stát, a to v podobě investování do státních zakázek, posilováním měnové politiky, snížením daní a také stabilizací politické situace s cílem snížit odchod investorů ze země.

Poslední recese, celosvětového charakteru, proběhla v roce 2007 a měla vážné následky, protože se zhroutily některé banky, akciové trhy, propadla se cena ropy. Jak recesi vyřešíme nyní? Přeroste recese v ekonomickou depresi? A jaké bude mít následky?