EET – předloha pro Senát

Návrh novely schválený Poslaneckou sněmovnou dne 7. 6. 2019 míří do Senátu.

Poslanecká sněmovna (dále jen Sněmovna) schválila druhou sníženou sazbu DPH (10%) pro zboží a služby:

 • Půjčování nebo nájem knih.
 • Knihy, e-knihy, audio knihy.
 • Opravy jízdních kol.
 • Opravy obuvi a kožených výrobků.
 • Opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků.
 • Kadeřnické a holičské služby.
 • Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech.
 • Služby mytí oken prováděné v domácnostech.
 • Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (vodné).
 • Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (stočné).
 • Pitná voda dodávaná odběratelům vodovodem podle zákona o vodovodech a kanalizacích.
 • Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany.
 • Stravovací služby a podávání nápojů včetně točeného (sudového) piva podávaného jako stravovací nebo cateringová služba, avšak s výjimkou stravovacích služeb, které jsou osvobozeny podle § 57 až 59 zákona o DPH, a s výjimkou podávání tabákových výrobků a alkoholických nápojů (kromě točeného piva).

Sněmovna schválila limity a povinnosti:

 • Limit pro evidenci tržeb v režimu off-line je stanoven částkou do 600 tis. Kč.
 • Povinnost uvádět na účtenkách DIČ, pokud není jeho součástí rodné číslo poplatníka.

Sněmovna schválila výjimky z evidence EET:

 • Pro obory, ve kterých vzniká objektivní nemožnost evidenční povinnosti, např. obchodní letecká doprava, telekomunikační služby u předplacených služeb.
 • Pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob, kterým je přiznán nárok na průkaz ZTP/P z důvodu úplné nebo praktické nevidomosti nebo těžké hluchoslepoty.

Sněmovna vyloučila z evidence EET:

 • Prodej sladkovodních ryb (např. kaprů) v termínu od 18. 12. do 24. 12.

Stále platí, že:

 • Podle původně schváleného zákona se do EET nemusí zapojit podnikající subjekty, které přijímají peníze pouze bezhotovostním převodem.
 • Evidenci EET podléhají pouze tržby na území ČR.

Novelu, schválenou Sněmovnou ve třetím čtení, nyní projedná Senát parlamentu ČR. Senátoři předpokládají, že novelu vrátí s výhradami zpět do Sněmovny, která bude muset Senát přehlasovat. Poté bude následovat podepsání novely prezidentem ČR. Odhaduje se, že zákon vstoupí v platnost v červnu 2020.

Aktualizace č. 1: Prezident ČR podepsal novelu zákona dne 24. 9. 2019.

Aktualizace č. 2: Novela zákona byla vyhlášena ve Sbírce zákonů dne 9. 10. 2019.

Upozornění – Novela zákona má tři různá data účinnosti: 

 • 01. 11. 2019 – tržby vyloučené z evidence tržeb
 • 01. 02. 2020 – obsah, vymezení, formulační úpravy
 • 01. 05. 2020 – evidence tržeb ve zvláštním režimu
 • 01. 05. 2020 – 3. a 4. vlna EET
 • 01. 05. 2020 – změna sazeb DPH