EET 5. díl

Aktuální vývoj 19. 5. 2018

  • Ministerstvo financí  předložilo vládě návrh novely zákona o evidenci tržeb, která upravuje zahájení třetí a čtvrté vlny, které budou zahájeny (spuštěny) souběžně, a to šest měsíců po vyhlášení zákona.

Aktuální vývoj 1. 10. 2018

  • Zaznamenány jsou  ohlasy, které s největší pravděpodobností ovlivní připravované znění zákona, protože upozorňují na to, že nebude možné u všech činností, které 3. a 4. vlna zahrnuje, provádět kontrolní nákupy, a tím budou znevýhodněni ti, kteří se zapojili do 1. a 2. vlny.
  • Činnosti, spadající do 3. a 4. vlny, si můžete ověřit v tabulkách č. 4 a 5.

Aktuální vývoj 10. 10. 2018

  • Podnikatelé, kteří podle číselníku kódů CZ-NACE mají teprve vstoupit do 3., případně 4. vlny EET, a v současnosti již provádějí elektronickou evidenci tržeb, ať již z důvodu dobrovolnosti nebo na základě původního termínu pro spuštění EET od 1. 3. 2018 (3. vlna) nebo od 1. 6. 2018 (4. vlna) a nyní, z důvodu dosud nepřijaté legislativy, chtějí EET ukončit, mají možnost v jimi zvoleném termínu ukončit elektronickou evidenci tržeb, a to bez postihu od správce daně. Rozhodnou-li se využít svého práva, nemají k územnímu pracovišti Finančního úřadu žádnou oznamovací povinnost. Oznámí-li na základě dobrovolnosti a slušnosti územnímu pracovišti Finančního úřadu, že ke zvolenému dni přestávají podávat elektronickou evidenci tržeb z důvodu, že to zákon nevyžaduje, bude jejich informace založena do spisu podnikatele (firmy).