EET 2. díl

Je mnoho dotazů od osob, které se méně orientují v názvosloví. Pro ně je určen tento výklad pojmů klasifikace CZ-NACE.

Datum zahájení EET všech fází a klasifikace služeb CZ-NACE jsou uvedeny v 1. dílu, nyní si vysvětlíme pouze obsahové činnosti, které jednotlivé fáze zahrnují. Ty jsou velice rozmanité, a proto není možné vyčerpávajícím způsobem uvést a specifikovat všechny možnosti činností, kterých se jednotlivé fází vstupu do EET týkají. Je nutné rozlišovat nabízené služby, nikoliv posuzovat pouze obor podnikání.

  • 1. fáze – ubytování: hotely, motely, botely, kempy, penziony, tábořiště, ubytovny, domovy mládeže, vysokoškolské koleje.
  • 1. fáze – stravování: restaurace, pivnice, vinárny, kavárny, catering, kantýny, závodní kuchyně. Upozornění: Vztahuje se pouze na ty provozovny, které nabízejí zázemí pro hosty, tedy stoly, židle apod. Logicky do této fáze nespadají rychlá občerstvení, dovoz pizzy.
  • 2. fáze: maloobchod včetně nespecializovaného, velkoobchod včetně nespecializovaného, zprostředkování velkoobchodu i maloobchodu, prodej na stánku, podomní prodej, večerky, prodej na trzích, zásilková služba, prodej prostřednictvím internetu. Upozornění: Do maloobchodu je zahrnuta i činnost např. kadeřnice, která prodává šampony, kosmetické a jiné přípravky, drobné občerstvení a nápoje, ale také činnost hotelů, prodávajících osobní potřeby, reklamní předměty, protože toto zboží neprošlo žádnou kuchyňskou úpravou.
  • 3. fáze: Zahrnuje ostatní činnosti, které nejsou ve fázi č. 1, 2 a 4. Zde jsou zahrnuti lékaři, dentisté, veterináři, účetní, daňoví poradci, právníci, pekaři, cukráři, řezníci, taxislužba, železniční osobní doprava meziměstská, silniční doprava nákladní, myslivost, autoservisy, zemědělci, kulturní zařízení.
  • 4. fáze: poskytovatelé osobních služeb – hotely, které poskytují masáže, kosmetiku, drobní živnostníci poskytující praní, čištění, úklid, pohřebnictví, kadeřníci a kadeřnice, maséři a masérky, kartářky.
  • 4 fáze: výrobní činnosti – výroba textílií, oděvů, obuvi, brašnářství, sedlářství, výroba pilařská, proutěných, korkových a slaměných výrobků, výroba papírů a výrobků z papíru, výroba parfémů, toaletních přípravků, mýdel a detergentů, výroba pryžových a plastových výrobků, minerálních a nekovových výrobků, kovových konstrukcí, kovodělných výrobků, výroba nábytku, matrací, hudebních nástrojů, sportovních potřeb, hraček, lékařských a dentálních přístrojů, stavební činnosti specializované, ražení mincí.
  • 4 fáze: služby –  malíři, obkladači, instalatéři, klempíři, pokrývači, elektrikáři, opraváři, hodinový manžel,   opravy a instalace strojů a zařízení, člunů, lodí, letadel, kolejových vozidel, opravy počítačů a periferních zařízení, komunikačních zařízení, elektroniky, nábytku, hodin, hodinek, klenotů, přístrojů a zařízení pro domácnost.

*********

Při prodeji potravin, vzhledem k širokému spektru činností,  je zaevidování do vlny EET různé. Prostudujte manuál.

Školní a firemní jídelny, provozující svoji jídelnu, které prodávají oběd svým žákům, učitelům nebo zaměstnancům, nepodléhají EET. Výjimku tvoří jídelny, které prodávají obědy také důchodcům a ženám na mateřské dovolené – ty podléhají EET.

Školní a firemní jídelny, které provozuje třetí subjekt (tedy podnikatel), podléhají EET a evidují všechny tržby v hotovosti, kartou a obdobným způsobem, který je popsán v článku EET 1 díl.

Stravovací služby, provozující pouze rozvoz jídla, vstupují do EET ve 3. vlně. Je-li kombinace tržeb z restaurace a tržeb za rozvoz jídla, kdy rozvoz jídla je pouze jako doplňková činnost, jsou dvě možnosti: 1) Všechny tržby evidovat v 1. fázi. 2) Tržby z restaurace evidovat v 1. fázi a tržby z rozvozu jídel evidovat ve 2. fázi.

Rychlé občerstvení (rozumějte stánky bez doplňkového prodeje) vstupuje do EET ve 3. fázi. Rychlé občerstvení, poskytující také balené potraviny, nápoje apod., které nenabízí zázemí pro hosty (definováno výše), vstupuje do EET ve 2. fázi.

Restaurace v osadách a vesnicích, ve kterých hosté konzumují na dluh, který host vyrovná jednou měsíčně, zpravidla po výplatě, je rozhodným okamžikem pro evidenci tržby v EET fyzické převzetí peněz.

Jak řešit spropitné? Host, na základě přeložené účtenky při placení účtu připočte k celkové ceně spropitné. V případě, že spropitné bude příjmem zaměstnavatele,  je doporučeno, aby obsluhující obratem vystavil samostatnou účtenku, tedy další doklad jako samostatnou platbu.