E C D F

Je zkratka pro Evropský Certifikát Důvěryhodnosti Firem. Je to projekt, který vznikl v roce 2017.

Certifikát osvědčuje, že oceněná firma byla dvakrát nezávisle kontrolována a na základě výsledků obou zkoumání byla zapsána do evropské databáze firem a podnikajících osob. ECDF je osvědčení, které garantuje, že oceněný subjekt vykonává svoji činnost v souladu s principy etiky v podnikání a vykonává ji v souladu s platnými  předpisy v této oblasti, že oceněný je považován za subjekt spolehlivý a důvěryhodný, který má seriózní přístup ke svým zákazníkům i obchodním partnerům.