Daňové přiznání (2)

Opatření k daňovému přiznání za rok 2019.

Vláda na svém jednání dne 23. března 2020 schválila opatření, které následně projednala a schválila Poslanecká sněmovna ve stavu legislativní nouze (24. 3. 2020). Dnes (25. 3. 2020) předmětné opatření projednal Senát a návrh vlády schválil beze změn, stejně jako Poslanecká sněmovna. Prezident republiky zákon podepsal. Nyní bude podepsán předsedou vlády a následně zveřejněn ve Sbírce zákonů. Tím bude zákon platný, ale jeho účinnost bude teprve datem uvedeným v zákoně. (Doplněno a aktualizováno 27. 3. 2020 v 11.29 hod.).

Přehledná informace o vybraných opatřeních, majících vztah k DPFO, DPPO a Přehledů navazujících:

OSVČ nemusí hradit odvody na zdravotní pojištění, tyto budou zcela odpuštěny od března do srpna 2020 ve výši minimální zálohy (2.352 Kč). Vztahuje se pouze na živnostníky, kteří mají drobné podnikání jako hlavní činnost. Pojistné nad minimální zálohu je možné odložit až do podání Přehledu OSVČ za rok 2019.

Měsíční zálohy na sociální pojištění se odpouští OSVČ za dobu od března do srpna 2020 s tím, že zálohy budou doplaceny až při ročním vyúčtování. Vztahuje se na všechny živnostníky (hlavní i vedlejší činnost) a na všechny zálohy, tedy i zálohy vyšší než je minimální měsíční platba (2.544 Kč). 

Se stanoviskem zdravotních pojišťoven a ČSSZ se můžete seznámit již nyní.

Záloha na daň z příjmů u živnostníků i firem, splatná v červnu 2020, se promíjí. 

Živnostníci, kteří pečují o děti do 13 let z důvodu uzavření škol a školek, bude ošetřovné vypočítáno podle pravidel, stanovených pro ošetřovné u zaměstnanců. Způsob výpočtu ošetřovného se vztahuje také na živnostníky, kteří z důvodu uzavření stacionářů a jiných sociálních služeb musí pečovat o starší či postižené členy domácnosti.