Daňové přiznání

Víte jak koronavirus ovlivnil termíny pro podání daňového přiznání a podání přehledů pro OSSZ a ZP za rok 2019? – Doplněno a upraveno dne 24. 3. 2020 v 9:28 hod.

Ministerstvo financí zveřejnilo, že z důvodů souvisejících se sířením viru SARS-CoV-2 JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., místopředsedkyně vlády a ministryně financí  (Finanční zpravodaj 4/2020), umožňuje daňovým subjektům podat daňové přiznání a uhradit daň později, bez sankce, za podmínky splnění obou povinností (podání Přiznání a úhrada daňové povinnosti) nejpozději dne 1. 7. 2020. Vyjádření Finančního ředitelství: žádosti o opožděné tvrzení daně, žádosti o povolení posečkání úhrady daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkání úhrady daně podávány být nemusí.

Finanční správa zveřejnila informaci, že pro oznámení o osvobozených příjmech neplatí prodloužený termín, předmětné oznámení je nutné  předložit správci daně nejpozději do 1. 4. 2020. 

Finanční správa reagovala na časté dotazy zveřejněním informace, že je umožněno poplatníkům daně z příjmů podat daňové přiznání v řádném termínu a daňovou povinnost uhradit nejpozději v prodlouženém termínu nejpozději do 1. 7. 2020. 

VZP na webových stránkách zveřejnila informaci, že umožňuje podat Přehled OSVČ za rok 2019 až do termínu 3. 8. 2020. Doplatek pojistného za rok 2019 je splatný nejpozději do 11. 8. 2020. Případný přeplatek bude vrácen automaticky na základě podaného Přehledu.

ZPMV ČR zveřejnila na webových stránkách, že akceptuje podání Přehledu OSVČ  za rok 2019 až do 3. srpna 2020 bez pokuty. Při opožděné platbě  doplatku pojistného nebo záloh na pojistné, zmírní penalizaci.

VOZP, jak zveřejnila na webových stránkách, bude respektovat pozdější podání Přehledu OSVČ za rok 2019 bez udělení pokuty. Platby bude posuzovat tak, jako by lhůta pro podání Přehledu nebyla posunuta. Doplatek za rok 2019 bude splatný v řádném termínu. Penále za pozdní úhradu bude vyměřeno. Na žádost OSVČ penále promine.

ČPZP oznámila, prodloužení termínu pro podání Přehledu OSVČ do 3. 8. 2020. 

OBZP avizovala, že termín pro podání Přehledu OSVČ prodlouží. 

Zaměstnanecká pojišťovna prodlouží termín pro podání Přehledu OSVČ.  

Revírní bratrská pojišťovna prohlásila, že v případě pozdního podání Přehledu OSVČ nepřistoupí k udělení pokuty. 

ČSSZ vyzývá veřejnost, aby komunikovala primárně elektronicky, telefonicky, případně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Změnu termínu podání Přehledu OSVČ zatím nevydala.

Služby daňových poradců, účetních a auditorů mohou být poskytovány i během nouzového stavu. Zákaz prodeje služeb se na jejich činnost nevztahuje. (Sbírka zákonů č. 110/2020).