Citáty

Moudrosti a citáty k úvaze a zapamatování. Murphologie.

Moudrosti:

Pollak: „Od každého člověka, se kterým se setkáš, se můžeš něco naučit.“

Goethe: „Čím víc se blížíme k cíli, tím víc rostou těžkosti.“

Gorkij: „Čím víc peněz, tím míň svědomí.“

Murphologie:

Cooperův zákon: „Nové zákony sebou nesou nové právní nedostatky.“

Drewův zákon: „Zákazník,  který platí nejméně, si stěžuje nejvíce.“

Jeffova teorie: „Kurs cenných papírů se pohybuje v opačném poměru k množství zakoupených akcií.“

Latinské citáty:

Digesta: „Je spravedlivé, aby ten, kdo se podílel na zisku, podílel se i na ztrátě.“

Seneca mladší : „Malý dluh dělá dlužníka, velký nepřítele.“

Neznámý autor : „Zisk je i ztrátou.“

Seneca mladší: „Všichni se tážeme, zda je někdo bohatý, nikdo se neptá, je-li dobrý.“

Quintilianus: „Odsuzují to, co nechápou.“

Zásada římského práva: „Neškodí, kdo užívá svého práva.“

Ovidius: „Zákony jsou dány proto, aby mocnější nemohl všechno.“

Cicero: „Vlast si máme cenit více než sami sebe.“

Publilius Syrus: „Dlouhým rozmýšlením se často ztrácí příležitost.“

Zásada římského práva: „Jeden svědek, žádný svědek.“

Publicius Syrus: “ Moudrosti se učíme uvažováním.“

Jeroným: „Boháč je buď nepoctivý , nebo dědic nepoctivého člověka.“

Neznámý autor: „Právo občas spí, ale nikdy neumírá.“

Descart: „Pochybuji, tedy myslím, myslím, tedy jsem.“

Neznámý autor: „Dokud trvá příčina, trvá následek.“

Digesta: „Dokazovat je povinen ten, kdo něco tvrdí, ne ten, kdo to popírá.“

Livius: „Přátele je třeba posuzovat podle skutků, nikoliv podle slov.“

Neznámý autor: „Dobrá pověst je cennější než peníze.“

Vergilius: „Věřte zkušenému.“

Sullustius: „Každý svého štěstí strůjcem.“

Plinius starší: „Nejvíc zla působí člověku člověk.“

Digesta: „Čestně žít, druhému neškodit, každému dát, co mu patří.“

Phaedrus: „Když se mocní neshodnou, trpí obyčejní lidé.“

Ausonius: „Druhým odpouštěj mnohé, sobě nic.“

Iulius Paulus: „Neznalost práva nikoho neomlouvá, neznalost faktu neškodí.“

Starý zákon: „V povyšování je zkáza.“

Neznámý autor: „Komu nemůžeš věřit v maličkostech, tomu nevěř ve věcech důležitějších.“

Ovidius: „Proto jsou zákony dány, aby silnější nemohl všechno.“

Digesta: „Právo je umění uplatňovat to, co je dobré a spravedlivé.“

Cicero: „Spravedlnost spočívá v tom, že je každému dáno to, co mu náleží.“

Propertius: „I ovce se brání, kdy je napadena.“

Právní zásada: „Svoboda je možnost dělat to, co dovoluje právo.“

Neznámý autor: „O zisk rychle nabytý se rychle přichází.“

Horatius: „Mnoho slibů oslabuje důvěru.“

Seneca: „Moudrého štěstí nezaslepí a smůlu nezlomí.“

Neznámý autor: „Je lépe mlčet než hanlivě mluvit.“

Seneca mladší: „Nemůže vládnout ten, kdo se sám neumí podřídit.“

Plinius mladší: „Panovník nestojí nad zákony, ale zákony na panovníkem.“

Phaedrus: „Spojenectví s mocným není nikdy spolehlivé.“

Právní zásada: „Musíme posuzovat smysl, než slova.“

Horatius: „Co brání říkat s úsměvem pravdu?“

Seneca mladší: „Obojí je chyba, věřit všem i nevěřit ničemu.“