Centrální evidence účtů

Zákon o centrální evidenci účtů nabyl účinnosti dne 6. října 2016.

Po kontrolním hlášení schválil Parlament, po vzoru jiných členských států EU, další zásadní nástroj, kterým je zákon č. 300/2016 Sb. o centrální evidenci účtů (dále jen zákon). Ten má napomoci státu v boji s daňovými úniky, přispět k odhalování trestné činnosti a k zajištění výnosů z trestné činnosti, včetně korupce. Je to zákon, který míří nejen na nepoctivé podnikatele, ale také na nepoctivé úředníky. Oprávněný žadatel, kterého vymezuje § 6 zákona, na základě jednoho dotazu získá nejpozději do 24 hodin informaci o tom, ve které bance má předmět zájmu subjektu (podezřelá osoba) zřízený účet. Odpadnou tedy dotazy, směrované na několik institucí. Tím se podstatně zkrátí celková doba, potřebná pro získání informace, a to napomůže státu včas zasáhnout a znemožnit odčerpat z bankovního účtu výnosy z trestné činnosti.

Správcem centrální evidence účtů je ČNB. Kontrolu poskytování údajů vykonává  kontrolní orgán (zatím není pojmenován) Poslanecké sněmovny. Dohled nad plněním povinností vykonává ČNB, která alespoň jednou ročně uveřejní na svých internetových stránkách zprávu o využití centrální evidence účtů.

Z praxe známe, že není jen otázkou, zda se někdo k informacím dostane, ale také, zda se bude chtít k informacím dostat. Setkáváme se i s tím, že pouhé kontrolní mechanismy nejsou dostatečnou zárukou. Namístě je proto otázka: zaručuje nám zákon, umožňující přístup k citlivým informacím, že nebudou data zcizena, že data nebudou následně zneužita, že osoby, pracující s daty, nebudou ovlivněny z vnějška, že síťové prostředí, ve kterém výpočetní technika pracuje, bude dostatečně chráněno?

V tomto smyslu je zatím mnoho neznámých. Proto ponechejme zákonu prostor, aby se uvedl do života, aby se prosadil, aby si našel  vhodné a účinné obranné mechanismy proti kybernetickým a jiným útokům.